Enter keyword and hit enter

Help gyda chartrefi gwag

Mae’r ffigurau diweddaraf yn awgrymu bod tua 23,000 o gartrefi gwag yng Nghymru, felly mae eu trawsnewid yn fannau cyfanheddol yn ffordd arloesol o ddarparu cartrefi mawr eu hangen a helpu perchnogion tai i amddiffyn eu hasedau.

Oes gennych chi gartref gwag?

Llenwch ein ffurflen ymholi isod a bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad.

Fel arall, os hoffech roi gwybod am gartref gwag sy’n creu problem yn eich cymuned, cliciwch yma.