Enter keyword and hit enter

TED: Eich ap tenant

Mae ap tenantiaid newydd United Welsh wedi cyrraedd, ac mae TED yn barod i chi ei lawrlwytho yn y siop apiau nawr.

Mae TED yn rhoi’r wybodaeth sydd ei hangen ar denantiaid United Welsh i reoli eu cartref unrhyw bryd, unrhyw le.

Gallwch wneud y canlynol:

  • Gwirio eich cyfrif
    Talu rhent
  • Gweld dogfennau tenantiaeth allweddol
  • Riportio atgyweiriad
  • Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • Cyrchu cyngor ariannol a swyddi a chymorth hyfforddi

Gallwch hefyd gyrchu TED trwy glicio ar y botwm pinc ‘Tenant Zone’ ar ochr dde uchaf y dudalen we hon.

Mae’r ap TED yn hawdd ei ddefnyddio. Gwyliwch ein tiwtorialau TED byr i ddysgu sut.

PLAY
PLAY

Sut i lawrlwytho ap TED United Welsh

PLAY
PLAY

Sut i wirio'ch balans a thalu rhent ar TED

PLAY
PLAY

Sut i riportio atgyweiriad ar TED

PLAY
PLAY

Sut i riportio ymddygiad gwrthgymdeithasol ar TED

PLAY
PLAY

Sut i ddefnyddio'r offeryn cyllidebu ar TED

TED yw ap tenantiaid United Welsh; siop un stop i denantiaid ddefnyddio gwasanaethau United Welsh 24/7.

Mae TED yn sefyll am ‘Together let’s Engage Digitally’ a dyma ein cam digidol diweddaraf i gynnig gwasanaeth gwych i’n tenantiaid.

Rydym yn dal i ddatblygu TED yn seiliedig ar adborth gan denantiaid, felly gallwch ddisgwyl gweld mwy o nodweddion newydd yn y dyfodol.

Gellir cyrchu ap TED trwy’r botwm TED ar ochr dde uchaf ein gwefan, neu trwy lawrlwytho’r ap i dabled neu ffôn trwy’r App Store neu Google Play.

Y tro cyntaf y byddwch chi’n defnyddio’r ap, bydd yn rhaid i chi gofrestru trwy nodi’ch cyfeiriad e-bost a’ch cyfrinair i’w ddefnyddio i fewngofnodi yn y dyfodol.

Cliciwch ar y botwm ‘Register’, yna cwblhewch y meysydd gofynnol. Bydd angen i chi nodi’ch cyfeirnod tenantiaeth, cyfenw, dyddiad geni a chod post.

Gallwch ddod o hyd i’ch rhif tenantiaeth ar eich datganiadau rhent.

.

Bydd y system yn allgofnodi defnyddwyr yn awtomatig ar ôl ychydig funudau o anactifedd. Mewngofnodwch gan ddefnyddio’ch enw defnyddiwr a’ch cyfrinair a gallwch gael mynediad eto.

Pan fewngofnodwch i’r ap, dangosir i chi unrhyw negeseuon ar gyfer eich tenantiaeth o United Welsh. Yna fe welwch y brif ddewislen gyda saith opsiwn.

 

Eich hysbysiadau

Dyma lle gallwch weld unrhyw ohebiaeth gan United Welsh. Fe welwch negeseuon am eich rhent, diweddariadau cymunedol ac unrhyw weithgaredd arall ar eich cyfrif.

 

Amdanoch chi

Mae’r ardal hon yn rhestru’ch holl fanylion personol a thenantiaeth. Ar waelod yr adran hon mae tri botwm:

  • Meddwl gadael?Mae hyn yn mynd â chi i ffurflen fer lle gallwch chi roi gwybod i ni a ydych chi am adael eich eiddo
  • Angen ychydig o help? Mae hyn yn mynd â chi i ffurflen fer lle gallwch chi roi gwybod i ni os oes problem y mae angen cymorth arnoch chi gyda hi
  • Diweddarwch fy manylion: Yma, gallwch ddiweddaru eich manylion fel eich rhif ffôn neu e-bost.

 

Eich cyfrif

Yma gallwch weld trosolwg eich cyfrif. Gallwch weld eich balans cyfredol; datganiad bach sy’n cynnwys gweithgaredd yr ychydig fisoedd diwethaf ar eich cyfrif; gallwch wneud taliad ar-lein a hefyd gweld eich datganiadau chwarterol.

Gallwch wneud taliad ar-lein yn uniongyrchol i’ch cyfrif gan ddefnyddio amrywiol ddulliau talu, gan gynnwys PayPal neu drwy sefydlu debyd uniongyrchol, trwy glicio ar y botwm ‘Gwneud taliad ar-lein’.

Mae gan yr adran hon swyddogaeth ‘cynllun talu ôl-ddyledion’ a fydd yn dangos fforddiadwyedd ac amserlen eich cynllun i chi.

Mae yna hefyd offeryn cyllidebu cynhwysfawr i helpu i reoli eich cyllid ac aros ar ben eich rhent.

 

Eich dogfennau

Yn yr adran hon gallwch weld eich dogfennau pwysig sy’n ymwneud â’ch tenantiaeth.

 

Eich atgyweiriadau

Yma gallwch nid yn unig ofyn am atgyweiriad gan Celtic Horizons, ond gallwch hefyd ddod o hyd i gyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am amrywiol elfennau yn eich cartref i’ch helpu i ddatrys materion.

Fe welwch awgrymiadau a chyngor, ynghyd â manylion ar sut i gysylltu â Celtic Horizons os ydych chi’n arogli nwy neu’n cael argyfwng.

Gallwch hefyd weld unrhyw atgyweiriadau sy’n weddill yr ydych chi wedi rhoi gwybod amdanynt a chadw llygad ar eu cynnydd.

 

Rhoi gwybod am ymddygiad gwrthgymdeithasol

Yn yr adran hon gallwch riportio unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol rydych chi’n ei brofi i’n tîm. Mae yna hefyd yr opsiwn i uwchlwytho lluniau a fideos i dystiolaethu’ch cwyn.

 

Swyddi a hyfforddiant

Yma gallwch gysylltu â’n tîm Cyflogaeth Cwsmer ymroddedig i gael mynediad at swyddi a chymorth hyfforddi.

Dyma’r dolenni i TED ar Google Play a’r App Store:

Lawrlwythwch ar Apple

Lawrlwythwch ar Android

Mae’n ddrwg gennym glywed eich bod yn cael problemau. Cliciwch yr eicon gwe-gamera glas ar waelod chwith sgrin y wefan a bydd aelod o’n tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn hapus i helpu.

Mae Wesgwrs ar gael o ddydd Llun i ddydd Gwener, 8.30am – 5pm.