Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Prydleswyr

Rydym yn cynnig gwasanaeth prydlesol i bobl sydd eisiau rhentu eu cartref ond nad ydyn nhw eisiau’r cyfrifoldeb o weithredu fel landlord.

Bydd United Welsh yn darparu pob gwasanaeth rheoli tenantiaeth, gan gynnwys:

  • Dod o hyd i denant addas
  • Prosesu taliadau rhent a thaliadau gwasanaeth
  • Trefnu gwaith atgyweirio
  • Delio â digwyddiadau o ymddygiad gwrthgymdeithasol os ydynt yn codi

Rydym yn codi ffi reoli o 10% (sy’n cael ei dynnu o’r taliad rhent y cytunwyd arno) i ddarparu’r gwasanaeth hwn.

I gael mwy o wybodaeth am ddefnyddio ein gwasanaeth prydlesol, defnyddiwch y ffurflen gyswllt isod a bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad.


Dim ond i gysylltu â’ch cais am brydles y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd.