Enter keyword and hit enter

Ymddygiad Cwsmer

Byddwn yn eich trin â chwrteisi a pharch. Os ydych chi’n teimlo nad ydym wedi gwneud hynny, rhowch wybod i ni.

Yn United Welsh, rydym hefyd yn disgwyl i’n pobl gael eu trin â chwrteisi a pharch, ond yn anffodus, ar ychydig iawn o achlysuron mae’n rhaid iddynt ddioddef ymddygiad ymosodol a chamdriniol.

Nid ydym yn credu ei bod yn deg goddef yr ymddygiad hwn, felly rydym wedi cyhoeddi’r polisi canlynol.