Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Ymddygiad Cwsmer

Y BorthByddwn yn eich trin â chwrteisi a pharch. Os ydych chi’n teimlo nad ydym wedi gwneud hynny, rhowch wybod i ni.

Yn United Welsh, rydym hefyd yn disgwyl i’n pobl gael eu trin â chwrteisi a pharch, ond yn anffodus, ar ychydig iawn o achlysuron mae’n rhaid iddynt ddioddef ymddygiad ymosodol a chamdriniol.

Nid ydym yn credu ei bod yn deg goddef yr ymddygiad hwn, felly rydym wedi cyhoeddi’r polisi canlynol.