Enter keyword and hit enter

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, rydyn ni yma i helpu. Isod fe welwch ffyrdd i gysylltu â’n tîm cyfeillgar a fydd yn hapus i’ch cynorthwyo.

Gwe-sgwrs

Cliciwch y cylch glas yng ngwaelod dde’r sgrin i siarad ag aelod o’r tîm ar we-sgwrs.
Ar gael 8.30am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Ffonio

Gallwch ein ffonio ar 0330 159 6080 rhwng 8.30am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener.
  • Pwyswch 1 am atgyweiriadau
  • Pwyswch 2 am daliadau
  • Pwyswch 3 i siarad â’n tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid

E-bost

Gallwch anfon e-bost atom ar tellmemore@unitedwelsh.com a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted ag y gallwn.

Cyfryngau cymdeithasol

Gallwch anfon neges breifat atom ar Facebook a Twitter a bydd ein tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn cysylltu yn ôl â chi. Rydym yn defnyddio cyfryngau cymdeithasol rhwng 8.30am – 5pm, dydd Llun i ddydd Gwener, felly peidiwch â’i ddefnyddio i riportio atgyweiriad brys.

Mae ein cartrefi i’w rhentu yn cael eu dyrannu trwy’r Cofrestrau Tai Cyffredin mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol.

I rentu cartref, mae angen i chi gael eich rhestru ar y Gofrestr Tai Cyffredin gyda’ch awdurdod lleol. Ewch i’n tudalen Rhentu cartref i gael eich cyfeirio at y tîm tai ar gyfer ardal eich awdurdod lleol.

Weithiau, byddwn hefyd yn rhentu cartrefi ar ran perchnogion tai preifat nad ydyn nhw eisiau’r cyfrifoldeb o fod yn landlord. Pan ddaw’r cartrefi hyn ar gael, byddant yn cael eu hysbysebu ar ein tudalen Facebook.

Trwy ein brand Harmoni Homes, rydym yn gwerthu cartrefi ar y farchnad agored, neu gartrefi yn benodol ar gyfer prynwyr tro cyntaf neu bobl sydd eisiau bod yn berchen ar gartref eto.

Mae hyn yn cynnwys cartrefi i’w prynu trwy gynllun Perchnogaeth Cartref Cost Isel fel Ecwiti a Rennir, neu Berchnogaeth a Rennir.

 

Mae Celtic Horizons yn is-gwmni i United Welsh, ac maen nhw’n gofalu am atgyweirio a chynnal a chadw’r holl gartrefi rydyn ni’n eu darparu.

Gallwch archebu atgyweiriad trwy ap tenantiaid TED United Welsh, neu siarad â thîm Celtic Horizons ar 0330 159 6080 (gwasgwch 1).

Cliciwch ar yr eicon cylch gwe-gamera glas yng nghornel dde isaf y sgrin a bydd ein tîm Ymgysylltu â Chwsmeriaid yn hapus i’ch helpu chi.

Os nad ydych chi eisoes, lawrlwythwch ap tenantiaid TED United Welsh lle gallwch reoli eich gwybodaeth tenantiaeth, eich cyfrif rhent, gwirio’ch balans, gwneud taliad a mwy.

 

Canmoliaeth, cwynion ac adborth

Yn United Welsh, ein nod yw darparu gwasanaeth gwych i’n tenantiaid a’n cwsmeriaid bob amser.

Gadewch i ni wybod beth yw eich barn chi

Gadewch i ni wybod be' 'dych chi'n ei feddwl