Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Byw'n Dda

Thrive yw gwasanaeth llety a chymorth arbenigol United Welsh. Mae ein tîm Byw’n Dda yn gweithio fel rhan o Thrive, gan ddarparu cartrefi a gwasanaethau gwych i dros 800 o denantiaid United Welsh 55 oed a hŷn ar ffurf fflatiau, byngalos, llety cysgodol a chyfleusterau gofal ychwanegol.

Mae ein tîm yma i helpu tenantiaid hŷn i fyw’n dda mewn diogelwch, hapusrwydd ac iechyd da.

 

Gyda’n Cydlynwyr Tai, cefnogir tenantiaid sy’n byw yn ein cynlluniau Byw’n Dda i fyw’n annibynnol, cynnal eu tenantiaethau a gwneud y gorau o’u lles.

Mae gan lawer o gynlluniau gyfleusterau cymunedol fel lolfa preswylwyr a gerddi lle gall pobl wneud ffrindiau a mwynhau gweithgareddau cymdeithasol.

Darganfyddwch fwy am y cartrefi Byw’n Dda rydyn ni’n eu cynnig isod.

 

Connect

Mae Connect yn brosiect hyfryd sy’n rhoi cyfle i denantiaid yn ein cynlluniau Byw’n Dda gysylltu â phobl, lleoedd a gweithgareddau cymdeithasol o’u cwmpas. Mae ein Hwyluswyr Cyswllt yn gweithio gyda Chydlynwyr Tai i helpu tenantiaid i:

  • Ganolbwyntio ar eu lles
  • Gyfarfod pobl newydd
  • Roi cynnig ar bethau newydd
Cael gwybod mwy