Enter keyword and hit enter

Amgylchedd

Yn United Welsh, rydym wedi ymrwymo i wneud y newidiadau sydd eu hangen yn ein cartrefi a'n cymunedau i amddiffyn y lleoedd lle'r ydym yn byw ac yn mwynhau. Rydym yn anelu at fod yn niwtral o ran carbon erbyn 2035 a thrwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ei wneud.

PLAY
PLAY

Ein nodau ar gyfer Cymru werddach

Ein hymrwymiadau

Er mwyn dod yn garbon niwtral erbyn 2035, rydym yn canolbwyntio ar leihau ôl troed carbon ein cartrefi newydd, ein cartrefi presennol a’n gweithgareddau busnes, wrth weithio gyda’n cymunedau i godi ymwybyddiaeth.

  • Bydd pob cartref newydd a ddarperir gan United Welsh yn cyflawni EPC-A
  • 300 o gartrefi carbon isel i’w cynhyrchu gan Celtic Offsite erbyn 2026
  • Bydd ein holl gerbydau fflyd yn cael eu trydaneiddio erbyn 2026
  • Bydd ein holl staff wedi’u hyfforddi mewn llythrennedd carbon
Darllenwch ein cynllun