Enter keyword and hit enter

Help gyda swyddi a hyfforddiant

Rydyn ni’n gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i’r swydd neu’r hyfforddiant iawn sy’n addas i chi.

Dyna pam mae gan United Welsh staff ymroddedig wrth law i’ch cefnogi. Mae ein tîm Cyflogaeth Cwsmer yn gweithio un i un gyda thenantiaid i’ch helpu chi i nodi’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau tymor byr a thymor hir.

Mae hyn yn cynnwys cefnogi tenantiaid sydd wedi colli eu swydd neu a allai fod yn wynebu cael eu diswyddo, a phobl sy’n gyflogedig ond sydd angen dod o hyd i waith sy’n fwy diogel yn ariannol neu’n fwy addas iddynt. Byddwn yn helpu gyda nodi sgiliau, dod o hyd i gyfleoedd, paratoi eich CV, ymarfer cyfweliadau i gynyddu eich hyder, a mwy.