Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Help gyda swyddi a hyfforddiant

Rydyn ni’n gwybod pa mor anodd y gall fod i ddod o hyd i’r swydd neu’r hyfforddiant iawn sy’n addas i chi.

Dyna pam mae gan United Welsh staff ymroddedig wrth law i’ch cefnogi. Mae ein tîm Cyflogaeth Cwsmer yn gweithio un i un gyda thenantiaid i’ch helpu chi i nodi’r hyfforddiant sydd ei angen arnoch i gyflawni eich nodau tymor byr a thymor hir.

Mae hyn yn cynnwys cefnogi tenantiaid sydd wedi colli eu swydd neu a allai fod yn wynebu cael eu diswyddo, a phobl sy’n gyflogedig ond sydd angen dod o hyd i waith sy’n fwy diogel yn ariannol neu’n fwy addas iddynt. Byddwn yn helpu gyda nodi sgiliau, dod o hyd i gyfleoedd, paratoi eich CV, ymarfer cyfweliadau i gynyddu eich hyder, a mwy.