Enter keyword and hit enter

Help gyda chartrefi gwag

Mae’r ffigurau diweddaraf yn awgrymu bod tua 23,000 o gartrefi gwag yng Nghymru, felly mae eu trawsnewid yn fannau cyfanheddol yn ffordd arloesol o ddarparu cartrefi mawr eu hangen a helpu perchnogion tai i amddiffyn eu hasedau.

Oes gennych chi gartref gwag?

Llenwch ein ffurflen ymholi isod a bydd aelod o’n tîm mewn cysylltiad.

Fel arall, os hoffech roi gwybod am gartref gwag sy’n creu problem yn eich cymuned, cliciwch yma.


Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon i gysylltu â chi am eich ymholiad ynglŷn â’ch cartref gwag. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd.