Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Heol Brynteg

Mae Heol Brynteg yn gynllun tai â chymorth yn Blaina a ddarperir gan United Welsh mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Rydym yn cefnogi cleifion i symud o leoliadau ward ysbytai tymor hir seiciatryddol yn ôl i fyw yn y gymuned.

Yn cynnwys pum fflat ar wahân, pob un ag ardal fyw a chegin, ystafell ymolchi ac ystafell wely, mae gan Heol Brynteg staff ar y safle 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos i helpu tenantiaid i ddatblygu sgiliau bywyd a symud tuag at fyw gwydn, annibynnol.

Mae ein tîm Thrive yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu Heol Brynteg, gan helpu pobl i wella eu lles a gwireddu eu potensial.

Mae ein staff yn datblygu perthnasoedd therapiwtig gyda thenantiaid i gefnogi eu hanghenion cymdeithasol a lleihau’r risg o ailwaelu iechyd meddwl. Nid oes gan denantiaid ddyddiad “symud ymlaen” dynodedig, felly gallai fod yn gartref tymor hir o bosibl.

Gallwch weld faint mae byw ym Mrynteg yn ei olygu i denantiaid Mark a Nigel yn y ffilmiau isod.