Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Help gyda phrosiectau cymunedol

Os oes gennych syniad ar gyfer prosiect cymunedol, gallwn helpu i ddod ag ef yn fyw.

Defnyddiodd gwirfoddolwyr Cyfeillion Gerddi Llynfedw ein Cronfa Gyda’n Gilydd i ailwampio’r cwrt tennis hwn yn y gerddi.

Sefydlwyd y Gronfa Gyda’n Gilydd i helpu tenantiaid United Welsh a thrigolion lleol gyda’r arian sydd ei angen i fynd i’r afael â materion sy’n wynebu eu cymuned.

I gael grant o’r Gronfa Gyda’n Gilydd, mae angen i chi ddangos y bydd y gwaith rydych chi am ei wneud o fudd i’r gymuned ar unwaith. Mae cyllid ar gael i unigolion yn ogystal â grwpiau tenantiaid, sefydliadau gwirfoddol cymunedol a mentrau cymdeithasol sy’n gweithio yng nghymunedau United Welsh.

Swnio’n dda? Llenwch y ffurflen fer isod a bydd ein tîm mewn cysylltiad.


Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon i gysylltu â chi am y prosiect Gyda’n Gilydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd.