Enter keyword and hit enter

Help gyda phrosiectau cymunedol

Os oes gennych syniad ar gyfer prosiect cymunedol, gallwn helpu i ddod ag ef yn fyw.

Defnyddiodd gwirfoddolwyr Cyfeillion Gerddi Llynfedw ein Cronfa Gyda’n Gilydd i ailwampio’r cwrt tennis hwn yn y gerddi.

Sefydlwyd y Gronfa Gyda’n Gilydd i helpu tenantiaid United Welsh a thrigolion lleol gyda’r arian sydd ei angen i fynd i’r afael â materion sy’n wynebu eu cymuned.

I gael grant o’r Gronfa Gyda’n Gilydd, mae angen i chi ddangos y bydd y gwaith rydych chi am ei wneud o fudd i’r gymuned ar unwaith. Mae cyllid ar gael i unigolion yn ogystal â grwpiau tenantiaid, sefydliadau gwirfoddol cymunedol a mentrau cymdeithasol sy’n gweithio yng nghymunedau United Welsh.

Swnio’n dda? Llenwch y ffurflen fer isod a bydd ein tîm mewn cysylltiad.


Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon i gysylltu â chi am y prosiect Gyda’n Gilydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd.