Enter keyword and hit enter

Celtic Offsite

Four men and one woman stood outside in front of agrey panel wall smiling at the camera

Mae Celtic Offsite yn fenter gymdeithasol newydd sy’n gweithgynhyrchu cartrefi carbon isel ac yn cefnogi’r economi leol i ffynnu.

Mae ffatri Celtic Offsite yng Nghaerffili yn:

  • Cynhyrchu strwythurau ffrâm bren cynaliadwy o ansawdd uchel ynghyd ag inswleiddiad wedi’i osod yn y ffatri a ffenestri i adeiladu hyd at 250 o gartrefi carbon isel y flwyddyn
  • Defnyddio dros 28,000 troedfedd sgwâr o gyfleusterau gweithgynhyrchu i ddarparu tai fforddiadwy i gontractwyr a datblygwyr
  • Defnyddio cadwyn gyflenwi Gymreig, gan gynnwys partneriaid lleol a phren Cymreig lle bo modd
  • Yn cynnwys swît hyfforddi ar y safle i ddarparu datblygiad sgiliau a phrentisiaethau ar gyfer swyddi adeiladu gwyrdd

Mae’r ffatri wedi derbyn dau ardystiad mawreddog y Sefydliad Safoni Rhyngwladol (ISO); ISO 9001 ar gyfer rheoli ansawdd ac ISO 14001 ar gyfer rheolaeth amgylcheddol. Mae Celtic Offsite hefyd wedi ennill ardystiad PEFC ar gyfer y gadwyn cadw cynhyrchion sy’n seiliedig ar goedwig a dyfarnwyd Aur iddo gan y Gymdeithas Pren Strwythurol yn eu harchwiliad diweddaraf.

PLAY
PLAY

Meet Ieaun, Bex, Callum and Younes

Rydym yn cael gwared ar 110% o’n hallyriadau carbon

Mae Celtic Offsite wedi’i ardystio’n Fusnes Hinsawdd Bositif gan Earthly, sy’n golygu y byddwn yn cael gwared ar fwy o allyriadau nwyon tŷ gwydr na’r hyn rydym yn ei gynhyrchu. Mae hon yn broses flynyddol a gyflawnir trwy fonitro ein hôl troed carbon a chael gwared arno 110% mewn cydweithrediad ar brosiectau Earthly.

Carbon Sero Net erbyn 2035

Darganfod mwy am ymrwymiadau United Welsh i gyflawni Carbon Net Sero.
Ein nodau gwyrdd
Mae ffatri Celtic Offsite wedi elwa o dros £2m o fuddsoddiad gan Raglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru.
Darllenwch y newyddion diweddaraf gan Celtic Offsite.