Enter keyword and hit enter

We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Cymorth i deuluoedd sy’n gweithio

Sefydlwyd y tîm Teuluoedd sy’n Gweithio i gefnogi teuluoedd sy’n gweithio yng Nghasnewydd, Blaenau Gwent, Caerffili a Sir Fynwy i wella ansawdd eu bywyd.

Mae sicrhau cydbwysedd iach yn anodd i deuluoedd sy’n gweithio, sydd yn aml yn jyglo gwahanol flaenoriaethau i gadw pethau i fynd gartref. Gall fod yn anodd dod o hyd i’r amser a’r arian i helpu’ch teulu i ffynnu.

Y tîm Teuluoedd sy’n Gweithio. O’r chwith i’r dde: Jenna, Natalie a Nickie

Os ydych chi’n rhan o deulu sy’n gweithio ac sy’n profi problemau gyda gofal plant; cael digon o arian i gefnogi’ch teulu a thalu’r biliau; dyled; cyflogaeth ddiogel; hyfforddiant neu unrhyw beth arall, bydd ein tîm Teuluoedd sy’n Gweithio yn gweithio ochr yn ochr â chi i greu atebion yn eich cymuned a fydd yn eich helpu chi a theuluoedd lleol eraill i wella’ch lles a’ch rhagolygon.

Llenwch ein ffurflen isod a bydd y tîm yn cysylltu.

Fel arall, os ydych chi’n dod o sefydliad ac yr hoffech chi atgyfeirio rhywun arall i’r gwasanaeth Teuluoedd sy’n Gweithio, cliciwch yma.


Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei darparu ar y ffurflen hon i gysylltu â chi am y gwasanaeth Teuluoedd sy’n Gweithio. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd.

Cyflwynir Teuluoedd sy’n Gweithio gan United Welsh, Tai Calon, Tai Sir Fynwy, Tenant Cartrefi Dinas Casnewydd, Charter Housing a Linc Cymru gyda chyllid gan Gronfa Loteri Fawr Cymru.