Enter keyword and hit enter

Rhentu cartref

Rydym yn darparu amrywiaeth o gartrefi fforddiadwy i bobl ledled De Cymru, gan gynnwys teuluoedd, pobl sengl, cyplau a phobl ifanc 16 oed a hŷn.

Dyrennir ein cartrefi mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol eraill, gyda phob awdurdod lleol yn rheoli cofrestr dai gyffredin. Ewch i’n Cwestiynau Cyffredin Dyraniadau i ddarganfod sut mae ein cartrefi yn cael eu cynnig.

Cliciwch ar yr ardal isod yr hoffech chi fyw ynddi i gael gwybodaeth am rentu yn eich lleoliad dymunol.

Eisoes tenant gyda ni?

Gallwch drosglwyddo i eiddo arall unwaith y bydd blwyddyn gyntaf eich tenantiaeth wedi mynd heibio os nad ydych mewn dyled ac nad ydych wedi torri eich cytundeb tenantiaeth. Yn syml, cofrestrwch gyda’r awdurdod lleol yn yr ardal o’ch dewis fel ymgeisydd trosglwyddo.

Gallwch hefyd ystyried cofrestru gyda Homeswapper ar gyfer cyfnewid cydfuddiannol neu “gyfnewid” gyda thenant landlord cymdeithasol arall, sy’n aml yn opsiwn cyflymach. Os dewch o hyd i gêm, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gyfnewid ar y cyd.

Mutual Exchange form

Diogelwch Tân

Mae diogelwch tân yn bwysig iawn i ni. Os ydych chi’n byw mewn fflat neu gartref gyda mynedfa gymunedol mae cyfarwyddiadau ynglŷn â beth i’w wneud rhag ofn tân, gyda chyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am brosesau gwacáu ar gael lle rydych chi’n byw ac ar-lein.

Fire safety advice