Enter keyword and hit enter

Rhentu cartref

Rydym yn darparu amrywiaeth o gartrefi fforddiadwy i bobl ledled De Cymru, gan gynnwys teuluoedd, pobl sengl, cyplau a phobl ifanc 16 oed a hŷn.

Dyrennir ein cartrefi mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol eraill, gyda phob awdurdod lleol yn rheoli cofrestr dai gyffredin. Ewch i’n Cwestiynau Cyffredin Dyraniadau i ddarganfod sut mae ein cartrefi yn cael eu cynnig.

Cliciwch ar yr ardal isod yr hoffech chi fyw ynddi i gael gwybodaeth am rentu yn eich lleoliad dymunol.

Eisoes tenant gyda ni?

Bydd angen i chi gael caniatâd gan United Welsh i gyfnewid cartref â deiliad contract arall. Cysylltwch â’n tîm i gael rhagor o wybodaeth am y camau nesaf.

Diogelwch Tân

Mae diogelwch tân yn bwysig iawn i ni. Os ydych chi’n byw mewn fflat neu gartref gyda mynedfa gymunedol mae cyfarwyddiadau ynglŷn â beth i’w wneud rhag ofn tân, gyda chyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am brosesau gwacáu ar gael lle rydych chi’n byw ac ar-lein.

Fire safety advice