Enter keyword and hit enter

Rhentu cartref

Rydym yn darparu amrywiaeth o gartrefi fforddiadwy i bobl ledled De Cymru, gan gynnwys teuluoedd, pobl sengl, cyplau a phobl ifanc 16 oed a hŷn.

Dyrennir ein cartrefi mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol eraill, gyda phob awdurdod lleol yn rheoli cofrestr dai gyffredin. Ewch i’n Cwestiynau Cyffredin Dyraniadau i ddarganfod sut mae ein cartrefi yn cael eu cynnig.

Cliciwch ar yr ardal isod yr hoffech chi fyw ynddi i gael gwybodaeth am rentu yn eich lleoliad dymunol.

Already a tenant with us?

You can transfer to another property once the first year of your tenancy has passed if you aren’t in arrears and you haven’t breached your tenancy agreement. Simply register with the local authority in the area of your choice as a transfer applicant.

You can also consider registering with Homeswapper for a mutual exchange or “swap” with another social landlord tenant, which is often a faster option. If you find a match, you will need to complete a mutual exchange form.

Mutual Exchange form

Diogelwch Tân

Mae diogelwch tân yn bwysig iawn i ni. Os ydych chi’n byw mewn fflat neu gartref gyda mynedfa gymunedol mae cyfarwyddiadau ynglŷn â beth i’w wneud rhag ofn tân, gyda chyngor a gwybodaeth ddefnyddiol am brosesau gwacáu ar gael lle rydych chi’n byw ac ar-lein.

Fire safety advice