Enter keyword and hit enter

Pobl dros 55 oed

Mae ein harlwy tai â chymorth yn cynnig llety pwrpasol i bobl dros 55 oed, er y gall pobl dros 50 ag anghenion cymorth fod yn gymwys.

Mae ein heiddo’n cynnwys fflatiau wedi’u grwpio o fewn cynllun gyda Rheolwr ar y safle, blociau o fflatiau heb eu staffio a byngalos. Mae gan nifer o’r cynlluniau gyfleusterau cymunedol fel lolfa i’r preswylwyr a gerddi, sy’n creu amgylchedd lle y gall pobl wneud ffrindiau a mwynhau gweithgareddau cymdeithasol.

If you live in an apartment or a home with a communal entrance there are instructions about what to do in case of a fire. Click here to see our Evacuation Policy and here to view our Delayed Evacuation Policy. Please check whether your address is subject to a particular evacuation process here.