Enter keyword and hit enter

Lawrlwythwch yr ap TED

Ffordd hawdd i chi reoli’ch tenantiaeth gartref neu ar droed. Mae TED yma i arbed amser i’n tenantiaid ar-lein. Defnyddiwch TED i wirio’ch cyfrif, talu rhent, riportio atgyweiriad, a llawer mwy.

Datblygiadau i ddod yn fuan
Hen Glinig Brynmawr

Mae’r cynllun tai â chymorth newydd hwn yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth ag United Welsh, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Cyngor Blaenau Gwent a Chronfa Gofal Integredig Llywodraeth Cymru.

Gweld popeth
Pete-and-Lynn-at-Carn-Y-Cefn
Datblygiadau i ddod yn fuan
Carn Y Cefn

Mae Carn y Cefn yn brosiect gwerth £29m i ddod â mwy na 250 o gartrefi mawr eu hangen i Lynebwy. Bydd 55 o gartrefi ar gael i'w rhentu gydag United Welsh.

Gweld popeth
a CGI image of grey brick apartments
Datblygiadau i ddod yn fuan
Sanatorium Road cam un

Mae cynlluniau wedi’u cymeradwyo ar gyfer datblygiad newydd o gartrefi fforddiadwy, gan gynnwys fflatiau i bobl hŷn, yn Sanatorium Road yn Nhreganna, Caerdydd.

Gweld popeth

Ein nodau ar gyfer Cymru werddach

Mae angen i ni wneud newidiadau gartref a’n cymunedau lle’r ydym yn byw i amddiffyn ein hamgylchedd. Mae United Welsh wedi ymrwymo i wneud y newidiadau hyn a chefnogi pobl i sicrhau Cymru di-garbon a dyfodol gwell i ni i gyd.

Darganfyddwch fwy