We use cookies to give you the best possible user experience on our website. By continuing to view the website, we'll assume that you are happy to receive all cookies. Don't show this message again.

Lawrlwythwch yr ap TED

Ffordd hawdd i chi reoli’ch tenantiaeth gartref neu ar droed. Mae TED yma i arbed amser i’n tenantiaid ar-lein. Defnyddiwch TED i wirio’ch cyfrif, talu rhent, riportio atgyweiriad, a llawer mwy.

Former Penallta Colliery development in progress
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cyn Lofa Penallta

Bydd ailddatblygu hen safle Glofa Penallta yn dod â 48 o gartrefi carbon isel newydd i Gaerffili.

Gweld popeth
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cwm Ifor

Mae'r 12 fflat un ystafell wely, 4 cartref dwy ystafell wely a 3 thŷ tair ystafell wely yn cael eu hadeiladu i safon Passivhaus.

Gweld popeth
St-Cuthberts-Clarence-Embankment
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cyn Eglwys Sant Cuthbert

Bydd tenantiaid y cartrefi newydd hyn yn mwynhau byw mewn lleoliad delfrydol yn y ddinas, yn agos at gyfleusterau rhagorol fel parciau lleol a Chei’r Fôr Forwyn.

Gweld popeth
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cyn Dafarn Tŷ Yn Y Pwll

Yn westy a thafarn yn flaenorol, roedd y Tŷ Yn Y Pwll yn cael ei adnabod yn lleol fel y ‘Pyke’ ac arferai fod y dollfa ar y ffordd rhwng Caerffili a Chasnewydd.

Gweld popeth

Ein nodau ar gyfer Cymru werddach

Mae angen i ni wneud newidiadau gartref a’n cymunedau lle’r ydym yn byw i amddiffyn ein hamgylchedd. Mae United Welsh wedi ymrwymo i wneud y newidiadau hyn a chefnogi pobl i sicrhau Cymru di-garbon a dyfodol gwell i ni i gyd.

Darganfyddwch fwy