Enter keyword and hit enter

Lawrlwythwch yr ap TED

Ffordd hawdd i chi reoli’ch tenantiaeth gartref neu ar droed. Mae TED yma i arbed amser i’n tenantiaid ar-lein. Defnyddiwch TED i wirio’ch cyfrif, talu rhent, riportio atgyweiriad, a llawer mwy.

CGI image of row of four houses in front of a pink paved driveway. two houses have white render exterior walls and two have grey brick wall with grey rooves.
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cilgant Wingfield cam un

Bydd datblygiad Wingfield yn dod â 32 cartref newydd i dir yng nghefn Teras Wingfield, ar hyd Teras Plasturtwyn yn Llanbradach, Caerffili.

Gweld popeth
red brick house with white PVC bay window downstairs, grey door, grass front garden with beige paved path
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cyn Lofa Penallta

Bydd ailddatblygu hen safle Glofa Penallta yn dod â 48 o gartrefi carbon isel newydd i Gaerffili.

Gweld popeth
three story beige brick building with balconies on the corner of the upper two levels and grey fencing at the front
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cyn Eglwys Sant Cuthbert

Bydd tenantiaid y cartrefi newydd hyn yn mwynhau byw mewn lleoliad delfrydol yn y ddinas, yn agos at gyfleusterau rhagorol fel parciau lleol a Chei’r Fôr Forwyn.

Gweld popeth
Datblygiadau i ddod yn fuan
Cyn Dafarn Tŷ Yn Y Pwll

Yn westy a thafarn yn flaenorol, roedd y Tŷ Yn Y Pwll yn cael ei adnabod yn lleol fel y ‘Pyke’ ac arferai fod y dollfa ar y ffordd rhwng Caerffili a Chasnewydd.

Gweld popeth

Ein nodau ar gyfer Cymru werddach

Mae angen i ni wneud newidiadau gartref a’n cymunedau lle’r ydym yn byw i amddiffyn ein hamgylchedd. Mae United Welsh wedi ymrwymo i wneud y newidiadau hyn a chefnogi pobl i sicrhau Cymru di-garbon a dyfodol gwell i ni i gyd.

Darganfyddwch fwy