Enter keyword and hit enter

Ystrad Deri, Tredegar

Ystrad Deri, Tredegar United Welsh
Ystrad Deri, Dukestown, Tredegar NP22 4DE

Mae Ystrad Deri yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 9 byngalo dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 2008
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: safle bws a siop – 50 llath, swyddfa’r post – 100 llath, meddyg teulu – 2 filltir
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.