Enter keyword and hit enter

William Adams Court, Glynebwy

William Adams Court, Ebbw Vale United Welsh

William Adams Court, Rees Street, Glynebwy NP23 6GH

Mae William Adams Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 32 o fflatiau – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1992
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
  • Lifft
  • Lolfa gymunedol, golchdy, ystafell wely i westeion, gerddi. Ystafell TG
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Hygyrchedd ardderchog
  • Pellteroedd: safle bws – 220 llath, swyddfa’r post – 50 llath, meddyg teulu a siop – 20 llath
  • Gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn cynnwys boreau coffi, bingo, teithiau dydd, dosbarth gwnïo, garddio
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.