Enter keyword and hit enter

Wesley House, Ebbw Vale

Wesley House, Sgwâr y Farchnad, Brynmawr, Glynebwy, NP23 4EQ

Mae Wesley House yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nglynebwy gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

 • 23 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
 • Adeiladwyd yn 1989
 • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Lifft
 • Lolfa gymunedol, golchdy, ystafell wely i westeion ac iard
 • Hygyrchedd da
 • Pellteroedd: safle bws a swyddfa’r post – 100 llath, siop – 50 llath, meddyg teulu – 200 llath
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
 • Dim cyfleusterau parcio ar y safle ond maes parcio cyhoeddus gyferbyn
 • Gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn cynnwys boreau coffi, teithiau siopa, bingo
 • Ystafell TG.