Enter keyword and hit enter

Ty Silures

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: Caerau, Caerdydd
  • Nifer y cartrefi: 9
  • Cartrefi ar gael: Rhent fforddiadwy wedi’i ddyrannu gan Gyngor Caerdydd
  • Prif gontractiwr: M&J Cosgrove Construction Ltd
  • Cwblhau: Diwedd 2019

Trosolwg

Dyrannwyd grant o £300,000 i ddatblygiad United Welsh o hen Ganolfan Gymunedol Trelai gan y Rhaglen Tai Arloesol a chreu naw fflat ynni-effeithlon o’r radd flaenaf.

Roedd y datblygiad £1.2 miliwn o bunnoedd yng ngorllewin Caerdydd yn cynnwys chwe fflat un ystafell wely a thair fflat dwy ystafell wely, pob un yn defnyddio ynni cynaliadwy.

Roedd y datblygiad yn cynnwys:

  • Pwmp gwres mawr o’r ddaear i harneisio gwres daear sy’n digwydd yn naturiol i bweru’r rheiddiaduron a’r dŵr poeth, gan ddileu’r angen am foeleri traddodiadol sy’n disbyddu cronfeydd nwy naturiol.
  • Paneli Photo Voltaic (PV) i bweru trydan cymunedol a harneisio gwres solar i wella’r cyflenwad pwmp gwres ffynhonnell daear i bob eiddo

Gweithiodd United Welsh mewn partneriaeth â Chyngor Caerdydd ac M&J Cosgrove Ltd i ddod â’r cartrefi mawr eu hangen i Gaerdydd.

Gyda’r dulliau gwresogi arloesol a ddefnyddir ym mhob eiddo, mae’r tenantiaid yn cael eu cefnogi i gadw eu biliau ynni mor isel â phosibl tra hefyd yn gofalu am yr amgylchedd.