Enter keyword and hit enter

The Granary, Tredegar

The Granary, Stable Lane, Tredegar, NP22 4BU

Mae The Granary yn darparu cartrefi i bobl hŷn yn Nhredegar gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 29 o fflatiau – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 2012
  • Lifft
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Cyfleusterau parcio gwych ar y safle
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.