Enter keyword and hit enter

Swyddi Gwag Presennol

Os ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth a’ch bod yn poeni am wneud pethau’n well, byddem wrth ein bodd pe baech yn gweithio gydag United Welsh.

Rydym yn adeiladu cartrefi, yn creu cymunedau ac yn trawsnewid bywydau, ac rydym eisiau i’n pobl fwynhau eu rôl wrth wneud i hynny ddigwydd.

Credwn fod amrywiaeth o brofiadau, safbwyntiau a chefndiroedd yn gwneud United Welsh yn lle gwell i weithio ac yn creu canlyniadau gwell i’n cymunedau. Nid ydym yn gweld gwaith fel rhywbeth yr ydych yn ei wneud yn unig; mae’n rhywle y gallwch berthyn, bod yn chi eich hunan a chyrraedd eich potensial.

Project Manager (Technology and Business Transformation)

We’re looking for a technology-focused Project Manager to join us and help transform our services. This is an exciting opportunity to work with a small, informal and friendly team who are dedicated to really making a difference to the people who receive our services.

Closing date: 13th February 2023

Find out more