Enter keyword and hit enter

St Paul's Court, Llandaff

St Pauls Court, Heol Fair, Llandaf, CF5 2ES

Mae St Paul’s Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion

  • 8 eiddo – cymysgedd o fflatiau a byngalos un a dwy ystafell wely
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gardd gymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: 100 llath i bentref Llandaf, siopau, swyddfa’r post, meddyg teulu a safle bws.