Enter keyword and hit enter

St Dyfrigs Court, Llanrumney

St Dyfrigs Court, Countisbury Avenue, Llanrumney, Cardiff, CF3 9RN

Mae St Dyfrigs Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 12 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1991
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gardd gymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Hygyrchedd ardderchog
  • Pellteroedd: 150 llath i’r siop, 3 milltir i ganol y ddinas, 450 llath i’r meddyg teulu.