Enter keyword and hit enter

St Davids Close, Tredegar

St Davids Close, Rhymney, Tredegar, NP22 5NL
  • 11 byngalo dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 2012
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: safle bws a siop – 50 llath, swyddfa’r post – 100 llath.