Enter keyword and hit enter

Arwyddion cam-drin domestig

Mae’n bosibl y bydd dioddefwyr cam-drin domestig yn dangos yr arwyddion canlynol:

 • Anafiadau corfforol
 • Esgusodion dros anafiadau rheolaidd
 • Straen, pryder neu iselder
 • Diffyg hunan-barch
 • Hunanfeio
 • Absenoldeb o’r gwaith ac achlysuron cymdeithasol
 • Newidiadau o ran eu personoliaeth – bod yn nerfus neu ar bigau’r drain
 • Diffyg cyfathrebu annibynnol
 • Yn yfed mwy o alcohol neu’n cymryd mwy o gyffuriau
 • Prinder arian
 • Difrod i eiddo.

Mae pob achos o gam-drin domestig yn wahanol, ond gall arwyddion sy’n awgrymu bod rhywun yn eich cam-drin gynnwys y canlynol, ymhlith pethau eraill:

 • Eich bwlio
 • Rheoli eich ymddygiad
 • Cael eich gorfodi i gyflawni gweithred rywiol
 • Eich bychanu
 • Bloeddio a gweiddi arnoch yn gyson
 • Bygwth neu ddefnyddio trais
 • Dinistrio eitemau personol
 • Cyfyngu eich cyswllt ag aelodau o’r teulu, ffrindiau a chydweithwyr
 • Cadw golwg ar ble rydych
 • Eich cyhuddo chi, y dioddefwr, o gam-drin, yn hytrach na’r gwrthwyneb.