Enter keyword and hit enter

Saxon Court, Ebbw Vale

Saxon Court, Orchard Street, Brynmawr, Glynebwy, NP23 4EQ

Mae Saxon Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nglynebwy gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 31 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1992
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
  • Lifft
  • Lolfa gymunedol, golchdy, meddyg teulu a gerddi
  • Ystafell TG
  • Hygyrchedd da. Pellteroedd: safle bws a siop – 50 llath, meddyg teulu a  swyddfa’r post – 100 llath
  • Parcio ar y safle
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.