Enter keyword and hit enter

Richmond Close, Llanbradach

Richmond Close, Richmond Terrace, Llanbradach, Caerffili, CF83 3JE

Mae Richmond Close yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerffili gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

  • 30 o fflatiau – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1989
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Golchdy a gerddi cymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Mynediad cymharol hawdd i’r safle
  • Pellteroedd: Meddyg teulu a safle bws – 50 llath, siop a swyddfa’r post – 30 llath, canol y dref – milltir
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.