Enter keyword and hit enter

Regulatory Judgement - March 2022

United Welsh Housing Association – Regulatory Judgement

Assessment: March 2022

  • Governance (including tenant services): Compliant – Green 
  • Financial Viability: Compliant – Green

Read the guide to Judgements.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cymdeithas Tai United Welsh – Dyfarniad Rheoleiddiol

Asesiad: Mawrth 2022

  • Llywodraethu (gan gynnwys gwasanaethau i denantiaid): Cydymffurfio – Gwyrdd
  • Hyfywedd Ariannol: Cydymffurfio – Gwyrdd

Gweler ein canllaw ar Ddyfarniadau i gael rhagor o wybodaeth.