Enter keyword and hit enter

Parrish Place, Senghenydd

Parrish Place, Commercial Street, Senghenydd, Caerphilly, CF83 4GP

Mae Parrish Place yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerffili gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

  • 18 o fflatiau un ystafell wely dros ddau lawr
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Gerddi cymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Mynediad da i’r safle
  • Pellteroedd: safle bws, swyddfa’r post a siop – 30 llath, meddyg teulu – 50 llath
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.