Enter keyword and hit enter

Ein Is-gwmniau

Celtic Horizons Ltd

Mae Celtic Horizons Ltd yn gwmni cyfyngedig wedi’i gofrestru o dan y Ddeddf Cwmnïau, rhif cofrestru 7838396. Mae’n is-gwmni sy’n eiddo llwyr i United Welsh Housing Association Limited. Mae’n darparu gwasanaethau cysylltiedig â thai.

Cyfarwyddwyr Celtic Horizons Ltd yw:

  • Phill Stokes
  • Grahame Sturges
  • Damian Williams
  • Emma Tamplin
  • Richard Mann
  • Neil Chidgey

Ei gyfeiriad cofrestredig yw:

Y Borth
13 Ffordd Beddau
Caerffili
CF83 2AX

Harmoni Homes Ltd

Mae Harmoni Homes Ltd yn gwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru o dan y Ddeddf Cwmnïau, rhif cofrestru 10923446. Mae’n is-gwmni sy’n eiddo llwyr i United Welsh Housing Association Limited ac mae’n darparu gwasanaethau datblygu.

Cyfarwyddwyr Harmoni Homes Ltd yw:

  • Phill Stokes
  • Grahame Sturges
  • Lynda Sagona
  • Neil Chidgey

Ei gyfeiriad cofrestredig yw:

Y Borth
13 Ffordd Beddau
Caerffili
CF83 2AX