Enter keyword and hit enter

Ein Is-gwmniau

Celtic Horizons Ltd

Mae Celtic Horizons Ltd yn gwmni cyfyngedig wedi’i gofrestru o dan y Ddeddf Cwmnïau, rhif cofrestru 7838396. Mae’n is-gwmni sy’n eiddo llwyr i United Welsh Housing Association Limited. Mae’n darparu gwasanaethau cysylltiedig â thai.

Cyfarwyddwyr Celtic Horizons Ltd yw:

 • Phill Stokes
 • Jeremy Brown
 • Damian Williams
 • Emma Tamplin
 • Richard Mann
 • Samantha Daniel
 • Lynn Morgan

Ei gyfeiriad cofrestredig yw:

Y Borth
13 Ffordd Beddau
Caerffili
CF83 2AX

Harmoni Homes Ltd

Mae Harmoni Homes Ltd yn gwmni cyfyngedig sydd wedi’i gofrestru o dan y Ddeddf Cwmnïau, rhif cofrestru 10923446. Mae’n is-gwmni sy’n eiddo llwyr i United Welsh Housing Association Limited ac mae’n darparu gwasanaethau datblygu.

Cyfarwyddwyr Harmoni Homes Ltd yw:

 • Phill Stokes
 • Jeremy Brown
 • Samantha Daniel
 • Julian Pike

Ei gyfeiriad cofrestredig yw:

Y Borth
13 Ffordd Beddau
Caerffili
CF83 2AX