Enter keyword and hit enter

Newtown Court, Adamsdown

Newtown Court Adamsdown United Welsh

Newtown Court, North Luton Place, Adamsdown, De Morgannwg, CF24 0NB

Mae Newtown Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 40 o fflatiau dros dri llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd
  • Larwm Argyfwng
  • Lolfa gymunedol, golchdy, gardd
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Ystafell TG
  • Lifft
  • Hygyrchedd ardderchog
  • Pellteroedd: 50 llath i’r safle bws, y siop a swyddfa’r post. Taith 5 munud ar droed i Ganol y Ddinas. 0.5 milltir i’r meddyg teulu.