Enter keyword and hit enter

Maria Court, Butetown

Maria Court Butetown United Welsh
Maria Court, Canal Parade, Butetown, Caerdydd, CF10 5HJ

Mae Maria Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 23 o fflatiau – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1991
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gardd gymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Mynediad cymharol hawdd i’r safle
  • Pellteroedd: 800 llath i’r siop a swyddfa’r post. Meddyg teulu a chanol y ddinas – milltir
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.