Enter keyword and hit enter

Llys Nant Yr Aber, Caerphilly

Llys Nant Yr Aber Caerphilly United Welsh
Llys Nant yr Aber, Caerffili, CF83 3RS

Mae Llys Nant Yr Aber yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerffili gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

  • 18 byngalo dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 2002
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Mynediad da i’r safle
  • Pellteroedd: safle bws – 50 llath, swyddfa’r post – 200 llath, canol y dref – milltir
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.