Enter keyword and hit enter

Llys Coleg, Ystum Taf

Llys Coleg Llandaff North United Welsh
Llys Coleg, Heol y Coleg, Ystum Taf, CF14 2NS

Mae Llys Coleg yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 8 fflat un ystafell wely dros ddau lawr
  • Adeiladwyd yn 1990
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Gardd gymunedol
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Mynediad cymharol hawdd i’r safle
  • Pellteroedd: 200 llath i’r safle bws, swyddfa’r post a’r siop. Canol y ddinas – 2 filltir, meddyg teulu – milltir.