Enter keyword and hit enter

Kenneth Treasure Court, Llaneirwg

Kenneth Treasure Court Bethania Row, Llaneirwg, CF3 5UD

Mae Kenneth Treasure Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

 • 29 o fflatiau dros ddau lawr – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
 • Adeiladwyd yn 1988
 • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd
 • Larwm argyfwng
 • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
 • Lolfa gymunedol, golchdy, cyfleusterau i westeion, gardd
 • Mynediad da i’r safle
 • Pellteroedd: 100 llath i’r safle bws a’r siop
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
 • Gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd
 • Ystafell TG.