Enter keyword and hit enter

Ifor Jones Court, Llanedeyrn

Ifor Jones Court Hillrise, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 6UP

Mae Ifor Jones Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nghaerdydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

 • 32 o fflatiau dros ddau lawr – cymysgedd o rhai stiwdio ac un ystafell wely
 • Adeiladwyd yn 1987
 • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd
 • Larwm Argyfwng
 • Lolfa gymunedol, golchdy, cyfleusterau i westeion, gardd
 • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
 • Mynediad cymharol hawdd i’r safle
 • Pellteroedd: Safle bws – 300 llath, meddyg teulu a chanol y dref – milltir
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
 • Gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn cynnwys bingo, cyfarfodydd y cynllun a theithiau
 • Ystafell TG