Enter keyword and hit enter

Gwern Las, Abertyleri

Gwern Las United Welsh
Gwern Las, Victor Road, Cwmtillery, Abertyleri, Blaenau Gwent, NP13 1HL

Mae Cefn Onn Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn ym Mlaenau Gwent gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 38 o fflatiau 1 ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1986
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Lolfa gymunedol a golchdy
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
  • Hygyrchedd: mae’r cynllun wedi’i adeiladu ar lethr, felly nid yw’n addas i bobl â symudedd gwael
  • Pellteroedd: safle bws – 22 llath, siop – 300 llath, meddyg teulu – 0.5 milltir
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried