Enter keyword and hit enter

Glan-yr-Afon, Tredegar Newydd

Glan Yr Afon New Tredegar United Welsh
Glan yr Afon, Ruperra Street, Tredegar Newydd, NP24 6AR

Mae Glan-yr-Afon yn darparu cartrefi i bobl hŷn yn Nhredegar Newydd gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

  • 40 o fflatiau (28 â chymorth, 12 bloc unigol) – cymysgedd o rhai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1986
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
  • Larwm argyfwng
  • Lolfa gymunedol, golchdy, ystafell wely i westeion a gerddi
  • Ystafell TG
  • Lleoedd parcio ar y safle
  • Hygyrchedd – mynediad drwy fryn serth o’r pentref. Hygyrch ar y llawr gwaelod, ond dim lifft
  • Pellteroedd: safle bws, siop a swyddfa’r post – 100 llath, meddyg teulu a llyfrgell/canolfan gymunedol – milltir
  • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.