Enter keyword and hit enter

George Parry Court, Glynebwy

George Parry Court, Rees Street, Glynebwy, NP23 6LU

Mae George Parry Court yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Glynebwy gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

 • 39 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
 • Adeiladwyd yn 1988
 • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Larwm argyfwng
 • Lifft
 • Lolfa gymunedol, golchdy, gerddi, ystafell wely i westeion
 • Ystafell TG
 • Nifer gyfyngedig o leoedd parcio ar y safle
 • Hygyrchedd ardderchog
 • Pellteroedd: safle bws – 220 llath, siop – 15 llath, swyddfa’r post – 50 llath, meddyg teulu – 22 llath
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried
 • Gweithgareddau cymdeithasol rheolaidd yn cynnwys boreau coffi, bingo, teithiau dydd