Enter keyword and hit enter

Gwirfoddoli

A oes gennych sgil neu frwdfrydedd i’w rannu? Gallwch wneud cyfraniad amhrisiadwy at fywyd rhywun arall, y gymuned ehangach neu ein gwasanaethau yn United Welsh, p’un a oes gennych awr, diwrnod neu wythnos i’w sbario.

Drwy wirfoddoli, byddwch ar eich ennill wrth wneud ffrindiau newydd, cael hwyl, cadw’n heini ac iach neu wella eich CV.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, anfonwch eich manylion ateb gan ddefnyddio’r ffurflen isod. Os hoffech gael help i ddod o hyd i swyddi a chyfleoedd hyfforddi, ewch i’n tudalen swyddi a hyfforddiant.


Dim ond er mwyn prosesu eich ymholiad am waith gwirfoddoli y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen hon.