Enter keyword and hit enter

Riportiwch gartref gwag

Gall cartrefi gwag greu problemau i berchnogion tai, cymdogion, cymunedau ac awdurdodau lleol.

Gallant:

  • Greu materion amgylcheddol
  • Fod yn berygl os ydynt wedi dadfeilio
  • Edrych yn anneniadol ac yn hyll os ydyn nhw wedi byrddio
  • Leihau gwerth eiddo’r cymydog gymaint â 10%
  • Ddenu gweithgaredd gwrthgymdeithasol, gan gynnwys llosgi bwriadol a’r ofn cynyddol o droseddu yn yr ardal
  • Annog llai o fuddsoddiad yn yr ardal gan arwain at ddirywiad cymdogaeth
  • Arwain at fwy o ddatblygiad ‘maes gwyrdd’ wrth i bwysau tai gynyddu

Llenwch y ffurflen isod os hoffech roi gwybod am gartref gwag sy’n achosi problemau yn eich cymuned.

Hold CTRL to select multiple files for upload


Byddwn ond yn defnyddio’r wybodaeth a roddwch ar y ffurflen hon i gysylltu â chi am eich adroddiad ynghylch eiddo gwag. Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth, ewch i’n Polisi Preifatrwydd.