Enter keyword and hit enter

Report a repair

Mae Celtic Horizons yn rhan o United Welsh Group ac yn darparu ein gwasanaeth atgyweirio. Cysylltwch â ni cyn gynted ag y byddwch yn meddwl bod angen gwneud gwaith atgyweirio yn eich cartref.

Er mwyn trefnu gwaith atgyweirio, cwblhewch y ffurflen isod neu ffoniwch 0330 159 6080 a phwyswch opsiwn 1.

Os bydd angen gwaith atgyweirio brys arnoch y tu allan i oriau swyddfa arferol (rhwng 5pm a 9am ar benwythnosau a gwyliau banc), ffoniwch ein gwasanaeth y tu allan i oriau ar 0800 294 0195 a phwyswch opsiwn 1.

Atgyweiriadau brys yw’r rheini sy’n eich peryglu chi a’ch cartref, er enghraifft:

  • Pibellau dŵr neu danciau storio dŵr yn gollwng
  • Namau trydanol peryglus
  • Gollyngiadau nwy
  • Drysau neu ffenestri rhydd yn dilyn fandaliaeth neu os bydd rhywun wedi torri i mewn
  • Rhywun wedi’i ddal mewn lifft

Codir tâl am rai atgyweiriadau. I gael rhagor o wybodaeth, gweler ein tudalen Atgyweiriadau y Codir Tâl Amdanynt.

Hold CTRL to select multiple files for upload


Dim ond er mwyn rheoli eich atgyweiriad a diweddaru eich cysylltiadau y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, darllenwch ein Polisi Preifatrwydd.