Enter keyword and hit enter

Rhoi gwybod am fater cymunedol

Dywedwch wrthym am faterion amgylcheddol sy’n effeithio ar eich cymuned.

Caiff eich mater ei drin yn gyfrinachol.

 


Dim ond er mwyn cofnodi’r mater cymunedol neu os bydd angen i ni gysylltu â chi am y mater y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi ar y ffurflen hon. Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd rydym yn defnyddio eich gwybodaeth, darllenwch Ein Dull o Gynnal Preifatrwydd.