Enter keyword and hit enter

Fitzroy Lodge, Coed-duon

Fitzroy Lodge Blackwood United Welsh

Fitzroy Lodge, Twyn Gardens, Cefn Fforest, Coed-duon, NP12 3LT

Mae Fitzroy Lodge yn darparu cartrefi i bobl hŷn yn y Coed Duon gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

 • 38 o fflatiau un ystafell wely dros ddau lawr
 • Adeiladwyd yn 1980
 • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob dydd (o ddydd Llun i ddydd Gwener)
 • Larwm argyfwng
 • Lolfa gymunedol, golchdy, ystafell wely i westeion a gerddi
 • Ystafell TG
 • Lleoedd parcio ar y safle
 • Lifft
 • Hygyrchedd da
 • Pellteroedd: safle bws – 5 llath, siop, swyddfa’r post a meddyg teulu – 500 llath
 • Gweithgareddau cymdeithasol wythnosol
 • Cymhwysedd: Rhoddir blaenoriaeth i bobl 55+ oed. Caiff pobl 50+ oed ag anghenion cymorth eu hystyried.