Enter keyword and hit enter

Teras Eastview

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: Bargoed, Caerffili
  • Nifer y cartrefi: 10
  • Cartrefi ar gael: Rhent fforddiadwy wedi’i ddyrannu gan Gyngor Caerffili
  • Prif gontractiwr: P&P Roofing and Building Contractors
  • Cwblhau: Haf 2021

Trosolwg

Mae cwblhau’r 10 cartref newydd hyn yn Eastview Terrace yn golygu bod 10 cartref arall o ansawdd uchel i bobl yn Bargoed eu mwynhau.

Wedi’i ariannu gan Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a Grant Cyllid Tai 2, mae chwe fflat un ystafell wely a phedwar tŷ dwy ystafell wely yn Eastview Terrace.

Adeiladwyd y cartrefi ar gyfer rhent fforddiadwy ar dir a oedd ar gael trwy Gyngor Caerffili.

Mae cwblhau Teras Eastview yn gam cadarnhaol arall tuag at ateb y galw am gartrefi mwy fforddiadwy ym mwrdeistref Caerffili.