Enter keyword and hit enter

Cilgant Wingfield cam un

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: Llanbradach, Caerffili
  • Nifer y cartrefi: 32
  • Cartrefi ar gael: Rhent fforddiadwy a LCHO
  • Prif gontractiwr: M&J Cosgrove Construction Ltd
  • Cwblhau: Haf 2022

Trosolwg

Mae cam un datblygiad Wingfield wedi gweld adeiladu 32 o gartrefi newydd i dir y tu ôl i Wingfield Terrace, ar hyd Teras Plasturtwyn yn Llanbradach, Caerffili.

Roedd 28 o’r eiddo ar gyfer rhent fforddiadwy, i’w dyrannu i bobl ar Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerffili.

Roedd y 28 cartref yn cynnwys:

  • Chwe fflat un ystafell wely
  • 15 o dai dwy ystafell wely
  • Chwe thŷ tair llofft
  • Un tŷ pedair ystafell wely

Gwerthwyd pedwar cartref hefyd trwy ein brand Harmoni Homes, gan gynnig ffordd fwy fforddiadwy i brynwyr tro cyntaf fynd ar yr ysgol eiddo gyda blaendal llai a morgais.