Enter keyword and hit enter

Cyn Eglwys Sant Cuthbert

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: Trebiwt, Caerdydd
  • Nifer y cartrefi: 12
  • Cartrefi ar gael: Dyraniad rhent fforddiadwy gan Gyngor Caerdydd
  • Prif gontractiwr: M&J Cosgrove Construction Ltd
  • Cwblhau: Dechrau 2022

Trosolwg

Disgwylir y bydd darparu 12 cartref newydd ar safle hen Eglwys Sant Cuthbert yn Clambas Clarence yn hybu argaeledd cartrefi fforddiadwy mewn ardal y mae galw mawr amdani yng Nghaerdydd.

Bydd tenantiaid y cartrefi newydd hyn yn mwynhau byw mewn lleoliad delfrydol yn y ddinas, yn agos at gyfleusterau rhagorol fel y Pafiliwn Grange newydd sbon a Chei’r Fôr Forwyn.

Yn gyfan gwbl, bydd wyth fflat un ystafell wely a phedwar fflat dwy ystafell wely ar rent fforddiadwy.

Fel rhan o gynlluniau United Welsh i gyflawni carbon sero net erbyn 2035, bydd yr holl gartrefi’n defnyddio ffynonellau ynni glân, adnewyddadwy fel paneli solar a phympiau gwres o’r ddaear.

Ariannwyd y datblygiad yn rhannol gan Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a dyma ddatblygiad diweddaraf United Welsh yn y brifddinas.