Enter keyword and hit enter

Former Penallta Colliery

Ffeithiau allweddol

  • Lleoliad: Tredomen, Caerffili
  • Nifer y cartrefi: 48
  • Cartrefi ar gael: 38 cartref ar rent fforddiadwy , 10 cartref iw prynu trwy Rhannu Perchnogaeth
  • Prif gontractiwr: M&J Cosgrove Construction Ltd
  • Cwblhau: 2022

Trosolwg

Mae’r ailddatblygiad ar hen safle Glofa Penallta wedi creu 48 o gartrefi carbon isel newydd yn Nhredomen, Caerffili.

Mae’r holl gartrefi wedi cynyddu effeithlonrwydd ynni a thechnoleg carbon isel. Mae hyn yn golygu y bydd angen llai o ynni arnynt i’w pweru a defnyddio ynni glanach yn gyffredinol, gan eu gwneud yn fwy caredig i’r amgylchedd.

Mae chwe fflat un ystafell wely, 15 o dai dwy ystafell wely ac 16 o dai tair ystafell wely, a fydd yn cael eu dyrannu i’w rhentu trwy Gofrestr Tai Cyffredin Cyngor Caerffili.

Gwerthwyd 10 cartref tair ystafell wely hefyd trwy gynllun rhanberchnogaeth fforddiadwy gyda’n brand Harmoni Homes, gyda’r holl elw yn cael ei ail-fuddsoddi i adeiladu mwy o gartrefi fforddiadwy ar gyfer De Cymru.

Symudodd Kerry a Rob i’w cartref ym mis Hydref 2022 a dywedodd Kerry:

‘Rydym wedi bod yn denantiaid i United Welsh am y 12 mlynedd diwethaf ac oherwydd ein teulu estynedig, roedd angen eiddo mwy arnom. Nid oeddem yn gallu prynu eiddo ar y farchnad agored a oedd yn bodloni ein hanghenion fel teulu o bump oherwydd y cynnydd cyflym yn y farchnad eiddo.

“Fe wnaeth prynu gyda Harmoni Homes trwy’r cynllun rhanberchnogaeth ein helpu i gyflawni’r hyn yr oeddem yn meddwl oedd yn amhosibl…Rydym bellach yn berchnogion ar dŷ!

“Ni allwn ddiolch digon i Derene a’r holl dîm yn Harmoni Homes am ein helpu i gyflawni hyn.”

Elwodd datblygiad Glofa Penallta o arian Grant Tai Cymdeithasol Llywodraeth Cymru a chafodd ei gwblhau yn haf 2022.

PLAY
PLAY

Build progress at the former Penallta Colliery development in November 2021