Enter keyword and hit enter

Cwrt Rhyd, Glynebwy

Cwrt Rhyd, Needhams Row, Beaufort, Glynebwy, NP23 5QE

Mae Cwrt Rhyd yn darparu cartrefi i bobl hŷn yng Nglynebwy gyda’n tîm Thrive team yn United Welsh.

Prif nodweddion:

  • 30 o fflatiau dros bedwar llawr – cymysgedd o rai un a dwy ystafell wely
  • Adeiladwyd yn 1992
  • Gwasanaeth larwm cymunedol os oes angen
  • Cyfleusterau parcio gwych ar y safle
  • Gerddi cymunedol
  • Rheolwr y Cynllun ar y safle bob wythnos
  • Hygyrchedd da
  • Pellteroedd: safle bws a siop – 50 llath, swyddfa’r post – 1.2 filltir, canol y dref – 3 milltir, meddyg teulu – 100 llath.